Reseller Hosting

RH-1

Bắt đầu từ
300,000đ
1 tháng
  10GB SSD Dung lượng
  Không giới hạn Data transfer
  Không giới hạn Website
  Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
  Không giới hạn Domain
  Không giới hạn Email
  Không giới hạn Mysql
  Không giới hạn Tài khoản
RH-2

Bắt đầu từ
2,700,000đ
6 tháng
  20GB SSD Dung lượng
  Không giới hạn Data transfer
  Không giới hạn Website
  Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
  Không giới hạn Domain
  Không giới hạn Email
  Không giới hạn Mysql
  Không giới hạn Tài khoản
RH-3

Bắt đầu từ
3,600,000đ
6 tháng
  30GB SSD Dung lượng
  Không giới hạn Data transfer
  Không giới hạn Website
  Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
  Không giới hạn Domain
  Không giới hạn Email
  Không giới hạn Mysql
  Không giới hạn Tài khoản
RH-4

Bắt đầu từ
4,500,000đ
6 tháng
  50GB SSD Dung lượng
  Không giới hạn Data transfer
  Không giới hạn Website
  Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
  Không giới hạn Domain
  Không giới hạn Email
  Không giới hạn Mysql
  Không giới hạn Tài khoản