Reseller Hosting

RH-1
 • 10GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Data transfer
 • Không giới hạn Website
 • Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
 • Không giới hạn Domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Mysql
 • Không giới hạn Tài khoản
RH-2
 • 20GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Data transfer
 • Không giới hạn Website
 • Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
 • Không giới hạn Domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Mysql
 • Không giới hạn Tài khoản
RH-3
 • 30GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Data transfer
 • Không giới hạn Website
 • Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
 • Không giới hạn Domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Mysql
 • Không giới hạn Tài khoản
RH-4
 • 50GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Data transfer
 • Không giới hạn Website
 • Cpanel 11 + Cloud Linux Cpanel
 • Không giới hạn Domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Mysql
 • Không giới hạn Tài khoản