Lightning Hosting Windows

LIGHTNING-W01
 • 300 MB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data transfer
 • 0 Addon Domain
 • 10 Địa chỉ Email
 • 2 SQL
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Park Domain
 • Hằng ngày Backup
 • 12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W02
 • 600 MB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data transfer
 • 1 Addon Domain
 • 30 Địa chỉ Email
 • 10 SQL
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Park Domain
 • Hằng ngày Backup
 • 12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W03
 • 1024 MB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data transfer
 • 2 Addon Domain
 • 50 Địa chỉ Email
 • Unlimited SQL
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Park Domain
 • Hằng ngày Backup
 • 12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W04
 • 2048 MB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data transfer
 • 3 Addon Domain
 • 100 Địa chỉ Email
 • Unlimited SQL
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Park Domain
 • Hằng ngày Backup
 • 12 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W05
 • 4096 MB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data transfer
 • 5 Addon Domain
 • 150 Địa chỉ Email
 • Unlimited SQL
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Park Domain
 • Hằng ngày Backup
 • 6 tháng Thanh toán
LIGHTNING-W06
 • 6144 MB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data transfer
 • 10 Addon Domain
 • 200 Địa chỉ Email
 • Unlimited SQL
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Park Domain
 • Hằng ngày Backup
 • 6 tháng Thanh toán