Cloud Server SSD V2

Cloud-1GB-V2
 • 01 Core CPU
 • 01 GB Ram
 • 15 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 256.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x230.400 VNĐ 06 Tháng
 • 12x217.600 VNĐ 12 Tháng
 • 24x204.800 VNĐ 24 Tháng
 • 36x192.000 VNĐ 36 Tháng
Cloud-2GB-V2
 • 02 Core CPU
 • 02 GB Ram
 • 25 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 400.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x360.000 VNĐ 06 Tháng
 • 12x340.000 VNĐ 12 Tháng
 • 24x320.000 VNĐ 24 Tháng
 • 36x300.000 VNĐ 36 Tháng
Cloud-4GB-V2
 • 02 Core CPU
 • 04 GB Ram
 • 55 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 882.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x793.800 VNĐ 06 Tháng
 • 12x749.700 VNĐ 12 Tháng
 • 24x705.600 VNĐ 24 Tháng
 • 36x661.500 VNĐ 36 Tháng
Cloud-6GB-V2
 • 04 Core CPU
 • 06 GB Ram
 • 85 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 1.120.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x1.008.000 VNĐ 06 Tháng
 • 12x952.000 VNĐ 12 Tháng
 • 24x896.000 VNĐ 24 Tháng
 • 36x840.000 VNĐ 36 Tháng
Cloud-8GB-V2
 • 04 Core CPU
 • 08 GB Ram
 • 110 GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 100 Mbps Share Trong nước
 • 4 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VIETTEL IDC Datacenter
 • 3 Tháng Thanh toán tối thiểu
 • 1.440.000 VNĐ 1 Tháng
 • 6x1.296.000 VNĐ 06 Tháng
 • 12x1.224.000 VNĐ 12 Tháng
 • 24x1.152.000 VNĐ 24 Tháng
 • 36x1.080.000 VNĐ 36 Tháng