EMAIL Google Apps

L10

3,000,000đ

Số tài khoản 10 Email
0% Complete

Dung lượng lưu trữ 15 GB
50% Complete

Email theo tên miền
100% Complete

Quản trị cao nhất
100% Complete

Bảo mật 2 lớp
100% Complete

Uptime 99,9%
100% Complete

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365 01 Năm
100% Complete


L50

4,500,000đ

Số tài khoản 50 Email
1% Complete

Dung lượng lưu trữ 15 GB
50% Complete

Email theo tên miền
100% Complete

Quản trị cao nhất
100% Complete

Bảo mật 2 lớp
100% Complete

Uptime 99,9%
100% Complete

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365 01 Năm
100% Complete


L200

8,500,000đ

Số tài khoản 200 Email
5% Complete

Dung lượng lưu trữ 15 GB
50% Complete

Email theo tên miền
100% Complete

Quản trị cao nhất
100% Complete

Bảo mật 2 lớp
100% Complete

Uptime 99,9%
100% Complete

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365 01 Năm
100% Complete


L2000

29,500,000đ

Số tài khoản 2000 Email
50% Complete

Dung lượng lưu trữ 15 GB
50% Complete

Email theo tên miền
100% Complete

Quản trị cao nhất
100% Complete

Bảo mật 2 lớp
100% Complete

Uptime 99,9%
100% Complete

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365 01 Năm
100% Complete


L10000

83,000,000đ

Số tài khoản Unlimited Email
100% Complete

Dung lượng lưu trữ 30 GB
100% Complete

Email theo tên miền
100% Complete

Quản trị cao nhất
100% Complete

Bảo mật 2 lớp
100% Complete

Uptime 99,9%
100% Complete

Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365 01 Năm
100% Complete