License DirectAdmin

DirectAdmin VPS Internal

417,000đ
3 tháng

Hộ trợ kỹ thuật 24/7
Tự động upgrades / updates
Không giới hạn tên miền
Miễn phí cài đặt

DirectAdmin VPS External

447,000đ
3 tháng

Hộ trợ kỹ thuật 24/7
Tự động upgrades / updates
Không giới hạn tên miền
Miễn phí cài đặt

DirectAdmin Dedicated Internal

717,000đ
3 tháng

Hộ trợ kỹ thuật 24/7
Tự động upgrades / updates
Không giới hạn tên miền
Miễn phí cài đặt

DirectAdmin Dedicated External

777,000đ
3 tháng

Hộ trợ kỹ thuật 24/7
Tự động upgrades / updates
Không giới hạn tên miền
Miễn phí cài đặt