Hướng dẫn tạo User trong mail Google Apps

Trước tiên bạn phải login với User có quyền admin, do VNSO cung cấp cho bạn.
Thông tin bao gồm: URL, User admin, Password.

Những điều cần lưu ý:
+ Không được xóa account email của user khi có sai sót họăc quên password, chỉ dùng chức năng edit cho từng user.
+ Chỉ xóa user khi thật sự muốn hủy account vĩnh viễn, vì nếu hủy, 5 ngày sau mới có thể tạo mới và mất hết các email cũ.
+ Quản lý account admin thật kỹ, vì có thể bị xóa tất cả các email hoặc lộ thông tin quan trọng trong email
+ Khi bị mất password admin, vui lòng liên hệ với với kỹ thuật VNSO ngay theo email
+ Không cấu hình thêm bất cứ mục nào khác khi chưa hiểu rõ về thuộc tính đó

Buớc 1: Login mail quản trị admin.google.com bằng tài khoản Kỹ thuật đã gửi qua Email:Bước 2: Tại giao diện quản lý Email, Chọn User để tạo User Mail mới :
  • 105 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích
Câu trả lời có hữu ích với bạn?