Câu hỏi thường gặp

 Hướng dẫn backup & restore VPSSIM

1.Backup database Để backup database chọn mục số 4 Database Manage trong menu vpssim Backup 1...

 Hướng dẫn cài đặt VPSSIM

 Hướng dẫn cài đặt VestaCP

VestaCP tuy gọn nhẹ nhưng lại có khá nhiều tính năng quan trọng để bạn có thể tự tạo ra cho mình...

 Hướng dẫn xác thực mail trên CPanel

Hướng dẫn cấu hình xác thực DKIM và SPF trên Hosting Khi gửi mail, những dịch vụ cung cấp email...

 Tạo User trên VestaCP

Tạo người dùng (User) Trong VestaCP, mỗi user (người dùng) là một tài khoản riêng, có thông tin...