Kiểm tra tên miền

Bắt đầu bằng cách tìm kiếm tên miền phù hợp với bạn...

Bắt đầu với
180,000 đ
Tháng

Cloud-1GB

CPU 2
Memory 1 GB
Storage 25 GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 1

Bảng giá cho thuê máy chủ

BL460 G6 - 8C

 • 2.200.000đ 1 Tháng
 • 2 x 4 core 2.0GHz – 2.48GHz
 • 16Gb DDR3 ECC Ram
 • 2 x 450GB SAS 10K HDD
 • 200Mbps Network Share
 • Unlimited Bandwidth

Giảm 15%

BL460CG8 - 16C

 • 1 Tháng 3.500.000đ
 • 2 x Intel Xeon 8 Core CPU
 • 16GB PC3 DDR3 1333mhz Ram
 • 2 x 450GB SAS 10K HDD
 • 200Mbps Network Share
 • Unlimited Bandwidth

Giảm 15%

BL460CG8 - 24C

 • 1 Tháng 4.350.000đ
 • 2 x Intel Xeon 12 Core E5 CPU
 • 16GB PC3 DDR3 1333mhz Ram
 • 2 x 450GB SAS 10K HDD
 • 200Mbps Network Share
 • Unlimited Bandwidth

Giảm 15%

BL460CG9 - 32C

 • 1 Tháng 5.800.000đ
 • 2 x Intel Xeon 16 Core E5 CPU
 • 16GB PC3 DDR3 1333mhz Ram
 • 2 x 450GB SAS 10K HDD
 • 200Mbps Network Share
 • Unlimited Bandwidth

Giảm 15%