Colocation

Viettel IDC Colo v1
 • 200Mbps Shared Trong nước
 • 4Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 1U Không gian rack
 • 500W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • Tùy chọn Firewall
 • 500,000 VNĐ Phí khởi tạo
Viettel IDC Colo v2
 • 200Mbps Shared Trong nước
 • 4Mbps Shared Quốc tế
 • Không giới hạn Data tranfer
 • 01 Địa chỉ IP
 • 2U Không gian rack
 • 500W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • KVM
 • Tùy chọn Firewall
 • 500,000 VNĐ Phí khởi tạo