Colocation

Viettel IDC Colo v1

1,600,000đ
1 tháng

   100Mbps Trong nước

   4Mbps Shared Quốc tế

   Không giới hạn Data tranfer

   01 Địa chỉ IP

   1U Không gian rack

   400W Công suất điện

   24/7 Hỗ trợ kỹ thuật

   KVM

   Tùy chọn Firewall

   500,000 VNĐ Phí khởi tạo

Viettel IDC Colo v2

2,100,000đ
1 tháng

   100Mbps Trong nước

   4Mbps Shared Quốc tế

   Không giới hạn Data tranfer

   01 Địa chỉ IP

   2U Không gian rack

   400W Công suất điện

   24/7 Hỗ trợ kỹ thuật

   KVM

   Tùy chọn Firewall

   500,000 VNĐ Phí khởi tạo