Câu hỏi thường gặp

Danh mục

Hosting 0
Hướng dẫn về Hosting
Hướng dẫn sử dụng 0
VNSO Wiki - Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
Mail Google 1
VPS 5
Hướng dẫn sử dụng VPS

Câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn xác thực mail trên CPanel
Hướng dẫn cấu hình xác thực DKIM và SPF trên Hosting Khi gửi mail, những dịch vụ cung cấp email...
Hướng dẫn cài đặt VestaCP
VestaCP tuy gọn nhẹ nhưng lại có khá nhiều tính năng quan trọng để bạn có thể tự tạo ra cho mình...
Hướng dẫn backup & restore VPSSIM
1.Backup database Để backup database chọn mục số 4 Database Manage trong menu vpssim Backup 1...
Hướng dẫn tạo User trong mail Google Apps
Trước tiên bạn phải login với User có quyền admin, do VNSO cung cấp cho bạn.Thông tin bao gồm:...
Tạo User trên VestaCP
Tạo người dùng (User) Trong VestaCP, mỗi user (người dùng) là một tài khoản riêng, có thông tin...