Danh mục

Hosting (0)

Hướng dẫn về Hosting

Hướng dẫn sử dụng (0)

VNSO Wiki - Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

VPS (5)

Hướng dẫn sử dụng VPS

Câu hỏi thường gặp

 Hướng dẫn xác thực mail trên CPanel

Hướng dẫn cấu hình xác thực DKIM và SPF trên Hosting Khi gửi mail, những dịch vụ cung cấp email...

 Hướng dẫn tạo User trong mail Google Apps

Trước tiên bạn phải login với User có quyền admin, do VNSO cung cấp cho bạn.Thông tin bao gồm:...

 Hướng dẫn backup & restore VPSSIM

1.Backup database Để backup database chọn mục số 4 Database Manage trong menu vpssim Backup 1...

 Hướng dẫn cài đặt VestaCP

VestaCP tuy gọn nhẹ nhưng lại có khá nhiều tính năng quan trọng để bạn có thể tự tạo ra cho mình...

 Tạo User trên VestaCP

Tạo người dùng (User) Trong VestaCP, mỗi user (người dùng) là một tài khoản riêng, có thông tin...