Dedicated Server

Server Blade BL460C-G8

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

 • 1 x Intel E5-26xx CPU
 • 08GB RAM
 • 250GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G9

3.500.000 x 1 tháng
2.500.000 x 3 tháng
2.280.000 x 6 tháng
2.100.000 x 12 tháng

 • Intel 14Core E5-2680v4 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbs Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server BL460C-G9_50FST

2.490.000 x 3 tháng
2.190.000 x 6 tháng (+ free 16GB Ram)
1.890.000 x 12 tháng (+ free 16GB Ram, 400GB SSD).

 • Intel E5-2690v3 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 400GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbs Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R630

3.750.000 x 1 tháng
3.200.000 x 3 tháng
2.950.000 x 6 tháng
2.680.000 x 12 tháng

 • E5-2680v3 CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R730

3.450.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

 • Intel 8Core E5-2620V4 CPU
 • 08GB DDR4 ECC RAM
 • 450GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R740XD

10.920.000 x 1 tháng
10.660.000 x 3 tháng
10.010.000 x 6 tháng
9.100.000 x 12 tháng

 • 1x Platinum 8253 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 4 x 1.2TB SAS HDD
 • 2 x 1TB SSD NVME Or
 • PERC H730P Card Raid
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter