Thuê máy chủ riêng
 • Product 1

  BL460cG6-12C

  • 2 CPU 6core X5650 CPU
  • 32GB DDR3 ECC RAM
  • 2 x 450GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 2.000.000 x 3 tháng
   1.700.000 x 6 tháng
   1.500.000 x 12 tháng
  Only
  2,200,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 2

  BL460cG6-8C

  • 2 x 4core E5620 CPU
  • 16GB DDR3 ECC RAM
  • 2 x 450GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 1.500.000 x 3 tháng
   1.400.000 x 6 tháng
   1.300.000 x 12 tháng
  Only
  4,500,000/3 mo
  Đăng ký ngay
 • Product 3

  HP BL420c - 8Core

  • Intel 8Core E5-2450 CPU
  • 16GB DDR3 ECC RAM
  • 2 x 450GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 2.400.000 x 3 tháng
   1.900.000 x 6 tháng
   1.700.000 x 12 tháng
  Only
  2,600,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 4

  Dell R610 X5650

  • 2 x Intel Xeon 6 Core X5650 CPU
  • 32GB DDR3 ECC RAM
  • 3 x 300GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • Tặng Server sau 12 tháng
   3.100.000 x 3 tháng
   2.700.000 x 6 tháng
   2.500.000 x 12 tháng
  Only
  3,300,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 5

  BL460cG8-16C

  • 2 x Intel 8Core E5-2660 CPU
  • 32GB DDR3 ECC RAM
  • 2 x 450GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 3.300.000 x 3 tháng
   2.900.000 x 6 tháng
   2.700.000 x 12 tháng
  Only
  3,500,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 6

  BL460cG8-16C-16GB

  • 2 x Intel 8Core E5-2660 CPU
  • 16GB DDR3 ECC RAM
  • 2 x 600GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 2.900.000 x 3 tháng
   2.700.000 x 6 tháng
   2.400.000 x 12 tháng
  Only
  8,700,000/3 mo
  Đăng ký ngay
 • Product 7

  HP DL360 G8

  • 2 x Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU
  • 32GB DDR3 ECC RAM
  • 3 x 300GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 3.500.000 x 3 tháng
   3.100.000 x 6 tháng
   2.900.000 x 12 tháng
  Only
  3,700,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 8

  BL460cG8-24C

  • 2 x Intel 12Core E5-2651V2 CPU
  • 32GB DDR3 ECC RAM
  • 2 x 450GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 4.300.000 x 3 tháng
   3.800.000 x 6 tháng
   3.500.000 x 12 tháng
  Only
  4,800,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 9

  BL460cG9-32C

  • 2 x Intel 16Core E5-2675V3 CPU
  • 32GB DDR3 ECC RAM
  • 2 x 450GB SAS 10K HDD
  • 10Gbps Lan port
  • Unlimited Data tranfer
  • 1 IP IP Address
  • Anti DDOS Miễn phí
  • 200Mbs Shared Cổng trong nước
  • 4Mbps Shared Cổng quốc tế
  • Viettel IDC Datacenter
  • 5.300.000 x 3 tháng
   4.800.000 x 6 tháng
   4.500.000 x 12 tháng
  Only
  5,800,000/mo
  Đăng ký ngay
.