Thuê máy chủ riêng

Server Blade BL420C-G8

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

 • 2 x Intel E5-2450L CPU
 • 08GB RAM
 • 300GB SAS HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G8

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

 • 1 x Intel E5-26xx CPU
 • 08GB RAM
 • 250GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G9

3.500.000 x 1 tháng
2.500.000 x 3 tháng
2.280.000 x 6 tháng
2.100.000 x 12 tháng

 • Intel 14Core E5-2680v4 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbs Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server BL460C-G9_50FST

2.490.000 x 3 tháng
2.190.000 x 6 tháng (+ free 16GB Ram)
1.890.000 x 12 tháng (+ free 16GB Ram, 400GB SSD).

 • Intel E5-2690v3 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 400GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbs Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Server Blade BL460C-G9 ĐVTT

3.900.000 x 1 tháng
2.800.000 x 6 tháng - Tặng 5 phân vàng 9999
2.000.000 x 12 tháng - Tặng 1 chỉ vàng 9999

 • 1 x Intel E5-2680v4 2.4GHz 14Core CPU
 • 32GB PC4 RAM
 • 250GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
 • AltiDDoS
Dell R620

1.750.000 x 6 tháng
1.450.000 x 12 tháng

 • Intel 8 Core E5-26xx CPU
 • 32 GB 2RX4 PC3- DDR3 RAM
 • 2 x 600GB 2.5 SEAGATE 10K SAS HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - KLDX2022

3.700.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.100.000 x 12 tháng
2.800.000 x 24 tháng

 • E5-2680v4 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R630

3.750.000 x 1 tháng
3.200.000 x 3 tháng
2.950.000 x 6 tháng
2.680.000 x 12 tháng

 • E5-2680v3 CPU
 • 16GB DDR4 ECC RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R640

6.500.000 x 01 tháng
5.700.000 x 03 tháng - Tặng 1 tháng sử dụng
5.400.000 x 06 tháng - Tặng 1 tháng sử dụng + 32GB
5.100.000 x 12 tháng - Tặng 2 tháng sử dụng + 32GB
4.800.000 x 24 tháng - Tặng 2 tháng sử dụng + 32GB + SSD 500GB

 • Gold 6138 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 2 x 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - HBBD 2022

4.300.000 x 1 tháng
4.100.000 x 3 tháng
3.900.000 x 6 tháng
3.700.000 x 12 tháng
3.500.000 x 24 tháng
Tặng máy chủ + 1 CPU + 32GB RAM + 1TB ổ cứng

 • E5-2680v4 CPU
 • 32GB DDR4 ECC RAM
 • 2x500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R640

9.620.000 x 1 tháng
9.100.000 x 3 tháng
8.580.000 x 6 tháng
7.800.000 x 12 tháng

 • 1x Platinum 8253 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2 x 1TB SSD NVME HDD
 • 10Gbps Lan port
 • PERC H730P Card Raid
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R640 - KXĐL2023

10.000.000 x 1 tháng
8.500.000 x 3 tháng
8.000.000 x 6 tháng
7.500.000 x 12 tháng
6.500.000 x 24 tháng

 • 1x Gold 6138 CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R720XD

3.500.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

 • Intel 10Core E5-2660v2 CPU
 • 08GB DDR3 ECC RAM
 • 450GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R720

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

 • Intel 10Core E5-2660v2 CPU
 • 08GB DDR3 ECC RAM
 • 450GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R730

3.450.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

 • Intel 8Core E5-2620V4 CPU
 • 08GB DDR4 ECC RAM
 • 450GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
Dell R740XD

10.920.000 x 1 tháng
10.660.000 x 3 tháng
10.010.000 x 6 tháng
9.100.000 x 12 tháng

 • 1x Platinum 8253 CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 4 x 1.2TB SAS HDD
 • 2 x 1TB SSD NVME Or
 • PERC H730P Card Raid
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G8

2.950.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng
2.800.000 x 12 tháng

 • Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU
 • 08GB DDR3 ECC RAM
 • 450GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G9

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

 • Intel 8Core E5-2620V4 CPU
 • 08GB DDR4 ECC RAM
 • 450GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G8

3.400.000 x 3 tháng
3.300.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng

 • Intel 10Core E5-2660v2 CPU
 • 08GB DDR3 ECC RAM
 • 450GB SAS 10k HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G9

3.600.000 x 3 tháng
3.500.000 x 6 tháng
3.400.000 x 12 tháng

 • Intel 8Core E5-2620V4 CPU
 • 08GB DDR4 ECC RAM
 • 450GB SAS 10K HDD
 • 10Gbps Lan port
 • Unlimited Data tranfer
 • 1 IP IP Address
 • 3 lần cài đặt Miễn phí
 • 300Mbps Shared Cổng trong nước
 • 10Mbps Shared Cổng quốc tế
 • Viettel IDC Datacenter