Thuê máy chủ riêng

Server 999K BL420C-G8

Bắt đầu từ
3,597,000đ
3 tháng

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

  2 x Intel E5-2450L CPU
  08GB RAM
  300GB SAS HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Server 999K BL460C-G6

Bắt đầu từ
1,400,000đ
1 tháng

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

  2 x Intel X5650 CPU
  08GB RAM
  250GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Server 999K BL460C-G8

Bắt đầu từ
1,400,000đ
1 tháng

1.199.000 x 3 tháng
1.099.000 x 6 tháng
999.000 x 12 tháng
Tặng 08GB Ram khi thanh toán 12 tháng

  1 x Intel E5-26xx CPU
  08GB RAM
  250GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP 460C GEN9

Bắt đầu từ
7,500,000đ
3 tháng

2.500.000 x 3 tháng
2.200.000 x 6 tháng
1.900.000 x 12 tháng

  1 x Intel E5-2675v3 1.8GHz 16Core CPU
  16GB PC4 RAM
  2x600GB 10k SAS HDD
  2x250GB SSD Or
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Big Sale Dell R620 - V1

Bắt đầu từ
9,600,000đ
6 tháng

1.600.000 x 6 tháng
1.300.000 x 12 tháng

  Intel 6 Core E5-2620 15M Cache, 2.00 GHz CPU
  32 GB 2RX4 PC3- DDR3 RAM
  1 x 600GB 2.5 SEAGATE 10K SAS HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Big Sale Dell R620 - V2

Bắt đầu từ
10,500,000đ
6 tháng

1.750.000 x 6 tháng
1.450.000 x 12 tháng

  Intel 8 Core E5-2660 20M Cache, 2.20 GHz CPU
  32 GB 2RX4 PC3- DDR3 RAM
  2 x 600GB 2.5 SEAGATE 10K SAS HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Big Sale Dell R620 - V3

Bắt đầu từ
11,400,000đ
6 tháng

1.900.000 x 6 tháng
1.600.000 x 12 tháng

  Intel 6 Core E5-2620V2 15M Cache, 2.10 GHz CPU
  32 GB 2RX4 PC3- DDR3 RAM
  2 x 600GB 2.5 SEAGATE 10K SAS HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R620 - 16GB - E5-2670 - KMT72019

Bắt đầu từ
13,800,000đ
6 tháng

2.300.000 x 6 tháng
2.000.000 x 12 tháng
Tặng sau 24 Tháng

  Intel 8Core E5-2670 CPU
  16GB RAM
  2 x 600GB SAS 10K HDD
  2 x 250GB SSD hoặc
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R620 - 32GB - 2xE5-2670 - KMT72019

Bắt đầu từ
7,500,000đ
3 tháng

2.500.000 x 6 tháng
2.200.000 x 12 tháng
Tặng sau 24 Tháng

  2 x Intel 8Core E5-2670 CPU
  32GB RAM
  2 x 480GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630-V1

Bắt đầu từ
5,300,000đ
1 tháng

5.000.000 x 3 tháng
4.800.000 x 6 tháng
4.600.000 x 12 tháng
4.400.000 x 24 tháng
Tặng 16GB Ram khi thanh toán 12 tháng

  2 x E5-2620V4 CPU
  64GB DDR4 ECC RAM
  3x480GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - KM 2021

Bắt đầu từ
18,600,000đ
6 tháng
  E5-2678 V3 (Op 2) CPU
  32GB DDR4 ECC RAM
  2 x 600GB 1OK SAS HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  300Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - GPMN2021

Bắt đầu từ
11,010,000đ
3 tháng

2.800.000 x 3 tháng
2.600.000 x 6 tháng
2.400.000 x 12 tháng

  Intel Xeon Processor E5-2680V3 CPU
  32GB DDR4 ECC RAM
  3 x 600GB 10K SAS HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  300Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - TMCTMC2021

Bắt đầu từ
22,020,000đ
6 tháng

2.900.000 x 6 tháng
2.600.000 x 12 tháng
Tặng Server sau 24 tháng

  Intel Xeon E5-2680V3 CPU
  32GB DDR4 ECC RAM
  3 x 600GB 10K SAS HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  300Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630-V2

Bắt đầu từ
4,500,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
4.000.000 x 6 tháng
3.800.000 x 12 tháng
3.600.000 x 24 tháng
Tặng 16GB Ram khi thanh toán 12 tháng

  2 x E5-2680v3 CPU
  48GB DDR4 ECC RAM
  2x480GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630 - Đồng Giá 999.000Đ

Bắt đầu từ
3,750,000đ
1 tháng

Mã giảm giá 12 tháng - R630DB12
Mã giảm giá 06 tháng - R630DB06
Mã giảm giá 03 tháng - R630DB03

  E5-2680v3 CPU
  16GB DDR4 ECC RAM
  500GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  300Mbps Shared Cổng trong nước
  10Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630 2680v4 - Đồng Giá 1.100.000đ

3,900,000đ
1 tháng

Mã giảm giá 12 tháng - R630DB12
Mã giảm giá 06 tháng - R630DB06
Mã giảm giá 03 tháng - R630DB03

  E5-2680v4 CPU
  16GB DDR4 ECC RAM
  500GB SSD HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  300Mbps Shared Cổng trong nước
  10Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R640 V1

Bắt đầu từ
22,500,000đ
3 tháng

7.500.000 x 3 tháng
7.000.000 x 6 tháng
6.000.000 x 12 tháng

  1x Intel Xeon Siliver 4110 CPU
  16GB PC4 RAM
  2 x 480GB SSD Samsung HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R640 V2

Bắt đầu từ
8,060,000đ
1 tháng

8.060.000 x 1 tháng
7.670.000 x 3 tháng
7.150.000 x 6 tháng
6.500.000 x 12 tháng

  1x Intel Xeon Siliver 4210 CPU
  64GB DDR4 RAM
  2 x 480GB SSD Samsung HDD
  2 x 1.2TB SAS Or
  10Gbps Lan port
  PERC H730P Card Raid
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  10Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R640 V3

Bắt đầu từ
9,620,000đ
1 tháng

9.620.000 x 1 tháng
9.100.000 x 3 tháng
8.580.000 x 6 tháng
7.800.000 x 12 tháng

  1x Platinum 8253 CPU
  64GB DDR4 RAM
  2 x 1TB SSD NVME HDD
  10Gbps Lan port
  PERC H730P Card Raid
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  10Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R720XD

Bắt đầu từ
3,700,000đ
1 tháng

3.500.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R720

Bắt đầu từ
3,600,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R730

Bắt đầu từ
3,650,000đ
1 tháng

3.450.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R740XD V1 - 24 x 2.5in

Bắt đầu từ
9,750,000đ
1 tháng

9.750.000 x 1 tháng
9.230.000 x 3 tháng
8.710.000 x 6 tháng
7.930.000 x 12 tháng

  1x Silver 4210 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  4 x 1.2TB SAS HDD
  2x 960GB SSD Or
  PERC H730P Card Raid
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  10Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R740XD V2 - 24 x 2.5in

Bắt đầu từ
10,920,000đ
1 tháng

10.920.000 x 1 tháng
10.660.000 x 3 tháng
10.010.000 x 6 tháng
9.100.000 x 12 tháng

  1x Platinum 8253 CPU
  64GB DDR4 RAM
  4 x 1.2TB SAS HDD
  2 x 1TB SSD NVME Or
  PERC H730P Card Raid
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  10Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G8

Bắt đầu từ
3,600,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.300.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10k HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G9

Bắt đầu từ
3,750,000đ
1 tháng

3.600.000 x 3 tháng
3.500.000 x 6 tháng
3.400.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G8

Bắt đầu từ
3,100,000đ
1 tháng

2.950.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng
2.800.000 x 12 tháng

  Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G9

Bắt đầu từ
3,350,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbps Shared Cổng trong nước
  6Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Lenovo X3550M5 E5-2620V4

Bắt đầu từ
3,250,000đ
1 tháng

3.100.000 x 3 tháng
3.000.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
BL460cG9-14C-32GB

3,350,000đ
1 tháng

3.350.000 x 1 tháng
2.850.000 x 3 tháng
2.650.000 x 6 tháng
2.400.000 x 12 tháng

  Intel 14Core E5-26xxv4 CPU
  32GB DDR4 ECC RAM
  400GB SSD SAS 12Gb/s HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  300Mbs Shared Cổng trong nước
  10Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Lenovo X3550M5 E5-2683V3

Bắt đầu từ
3,550,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.350.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng

  Intel 14Core E5-2683V3 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter