Thuê máy chủ riêng

BL460G8 - 16 Core - Khuyến Mãi 2019

Bắt đầu từ
5,700,000đ
3 tháng

1.900.000 x 6 tháng
1.900.000 x 12 tháng

  2 x Intel 8Core E5-2670 CPU
  16GB + 16 GB DDR3 ECC RAM
  2 x 900GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP BL420c - 16Core

Bắt đầu từ
2,600,000đ
1 tháng

2.200.000 x 3 tháng
1.900.000 x 6 tháng
1.700.000 x 12 tháng

  2 x Intel 8Core E5-2450L CPU
  16GB DDR3 ECC RAM
  2 x 450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  200Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
BL460cG8-16C

Bắt đầu từ
3,200,000đ
1 tháng

2.900.000 x 3 tháng
2.700.000 x 6 tháng
2.400.000 x 12 tháng

  2 x Intel 8Core E5-2660 CPU
  16GB DDR3 ECC RAM
  2 x 450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
BL460cG8-12C

Bắt đầu từ
2,550,000đ
1 tháng

2.400.000 x 3 tháng
2.350.000 x 6 tháng
2.300.000 x 12 tháng

  Intel 12Core E5-2651V2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G9

Bắt đầu từ
3,350,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G8

Bắt đầu từ
3,600,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.300.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10k HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL380 G9

Bắt đầu từ
3,750,000đ
1 tháng

3.600.000 x 3 tháng
3.500.000 x 6 tháng
3.400.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
HP DL360 G8

Bắt đầu từ
3,100,000đ
1 tháng

2.950.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng
2.800.000 x 12 tháng

  Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R620

Bắt đầu từ
3,200,000đ
1 tháng

3.100.000 x 3 tháng
3.000.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R630

Bắt đầu từ
3,350,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R720XD

Bắt đầu từ
3,700,000đ
1 tháng

3.500.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R720

Bắt đầu từ
3,600,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng

  Intel 10Core E5-2660v2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Dell R730

Bắt đầu từ
3,650,000đ
1 tháng

4.450.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Cisco C220M3

Bắt đầu từ
3,100,000đ
1 tháng

2.9500.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng

  Intel 10Core E5-2660V2 CPU
  08GB DDR3 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Lenovo X3550M5 E5-2683V3

Bắt đầu từ
3,550,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.350.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng

  Intel 14Core E5-2683V3 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter
Lenovo X3550M5 E5-2620V4

Bắt đầu từ
3,250,000đ
1 tháng

3.100.000 x 3 tháng
3.000.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng

  Intel 8Core E5-2620V4 CPU
  08GB DDR4 ECC RAM
  450GB SAS 10K HDD
  10Gbps Lan port
  Unlimited Data tranfer
  1 IP IP Address
  Anti DDOS Miễn phí
  100Mbs Shared Cổng trong nước
  4Mbps Shared Cổng quốc tế
  Viettel IDC Datacenter