Thuê máy chủ riêng

BL460G8 - 16 Core - Khuyến Mãi 2019

Bắt đầu từ   5,700,000đ
3 tháng

1.900.000 x 6 tháng
1.900.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2670 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 900GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   200Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP BL420c - 16Core

Bắt đầu từ   2,600,000đ
1 tháng

2.200.000 x 3 tháng
1.900.000 x 6 tháng
1.700.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2450L CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   200Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

BL460cG8-16C

Bắt đầu từ   3,200,000đ
1 tháng

2.900.000 x 3 tháng
2.700.000 x 6 tháng
2.400.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2660 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

BL460cG8-12C

Bắt đầu từ   2,550,000đ
1 tháng

2.400.000 x 3 tháng
2.350.000 x 6 tháng
2.300.000 x 12 tháng


   Intel 12Core E5-2651V2 CPU

   08GB DDR3 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL360 G9

Bắt đầu từ   3,350,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng


   Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   08GB DDR4 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL380 G8

Bắt đầu từ   3,600,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.300.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng


   Intel 10Core E5-2660v2 CPU

   08GB DDR3 ECC RAM

   450GB SAS 10k HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL380 G9

Bắt đầu từ   3,750,000đ
1 tháng

3.600.000 x 3 tháng
3.500.000 x 6 tháng
3.400.000 x 12 tháng


   Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   08GB DDR4 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL360 G8

Bắt đầu từ   3,100,000đ
1 tháng

2.950.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng
2.800.000 x 12 tháng


   Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU

   08GB DDR3 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R620

Bắt đầu từ   3,200,000đ
1 tháng

3.100.000 x 3 tháng
3.000.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng


   Intel 10Core E5-2660v2 CPU

   08GB DDR3 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R630

Bắt đầu từ   3,350,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng


   Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   08GB DDR4 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R720XD

Bắt đầu từ   3,700,000đ
1 tháng

3.500.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng


   Intel 10Core E5-2660v2 CPU

   08GB DDR3 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R720

Bắt đầu từ   3,600,000đ
1 tháng

3.200.000 x 3 tháng
3.100.000 x 6 tháng
3.000.000 x 12 tháng


   Intel 10Core E5-2660v2 CPU

   08GB DDR3 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R730

Bắt đầu từ   3,650,000đ
1 tháng

4.450.000 x 3 tháng
3.400.000 x 6 tháng
3.300.000 x 12 tháng


   Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   08GB DDR4 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Cisco C220M3

Bắt đầu từ   3,100,000đ
1 tháng

2.9500.000 x 3 tháng
2.900.000 x 6 tháng


   Intel 10Core E5-2660V2 CPU

   08GB DDR3 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Lenovo X3550M5 E5-2683V3

Bắt đầu từ   3,550,000đ
1 tháng

3.400.000 x 3 tháng
3.350.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng


   Intel 14Core E5-2683V3 CPU

   08GB DDR4 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Lenovo X3550M5 E5-2620V4

Bắt đầu từ   3,250,000đ
1 tháng

3.100.000 x 3 tháng
3.000.000 x 6 tháng
2.900.000 x 12 tháng


   Intel 8Core E5-2620V4 CPU

   08GB DDR4 ECC RAM

   450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter