Thuê máy chủ riêng

HP BL420c - 16Core

2,600,000đ
1 tháng

2.200.000 x 3 tháng
1.900.000 x 6 tháng
1.700.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2450L CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   200Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R610 X5650

3,300,000đ
1 tháng

Tặng Server sau 12 tháng
3.100.000 x 3 tháng
2.700.000 x 6 tháng
2.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel Xeon 6 Core X5650 CPU

   32GB DDR3 ECC RAM

   3 x 300GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   200Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

BL460cG8-16C

3,200,000đ
1 tháng

2.900.000 x 3 tháng
2.700.000 x 6 tháng
2.400.000 x 12 tháng


   2 x Intel 8Core E5-2660 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

HP DL360 G8

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel Xeon 8 Core E5-2240 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

BL460cG8-24C

4,500,000đ
1 tháng

4.000.000 x 3 tháng
3.500.000 x 6 tháng
3.200.000 x 12 tháng


   2 x Intel 12Core E5-2651V2 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

BL460cG9-32C

5,500,000đ
1 tháng

5.000.000 x 3 tháng
4.500.000 x 6 tháng
4.200.000 x 12 tháng


   2 x Intel 16Core E5-2675V3 CPU

   32GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell R620

4,800,000đ
1 tháng

4.300.000 x 3 tháng
3.800.000 x 6 tháng
3.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 12Core E5-2651V2 CPU

   16GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Dell PowerEdge R630

Bắt đầu từ   4,500,000đ
1 tháng

4.500.000 x 3 tháng
4.300.000 x 6 tháng
4.000.000 x 12 tháng


   2 x E5-2620v4 CPU

   16GB DDR4 ECC RAM

   2 x 600GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Lenovo System X3550M5

4,500,000đ
1 tháng

4.500.000 x 3 tháng
4.300.000 x 6 tháng
4.000.000 x 12 tháng


   2 x E5-2620v4 CPU

   16GB DDR4 ECC RAM

   2 x 600GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Lenovo E5-2620V4

6,000,000đ
1 tháng

5.000.000 x 3 tháng
5.000.000 x 6 tháng
4.700.000 x 12 tháng


   2 x Intel 14Core E5-2620V4 CPU

   32GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter

Lenovo X3550M5

5,800,000đ
1 tháng

5.300.000 x 3 tháng
4.800.000 x 6 tháng
4.500.000 x 12 tháng


   2 x Intel 14Core E5-2683V3 CPU

   32GB DDR3 ECC RAM

   2 x 450GB SAS 10K HDD

   10Gbps Lan port

   Unlimited Data tranfer

   1 IP IP Address

   Anti DDOS Miễn phí

   100Mbs Shared Cổng trong nước

   4Mbps Shared Cổng quốc tế

   Viettel IDC Datacenter