Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn dưới đây để kiểm tra còn trống.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn hot!
750,000đ
1 Year
100,000đ
1 Year
480,000đ
1 Year
.com
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.net
260,000đ
1 Year
260,000đ
1 Year
260,000đ
1 Year
.biz

Year
N/A
N/A
.org
310,000đ
1 Year
290,000đ
1 Year
310,000đ
1 Year
.com.vn
650,000đ
1 Year
100,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.biz.vn

Year
N/A
N/A
.net.vn
700,000đ
1 Year
100,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.org.vn

Year
N/A
N/A
.edu.vn
450,000đ
1 Year
N/A
250,000đ
1 Year
.gov.vn

Year
N/A
N/A
.ac.vn

Year
N/A
N/A
.info.vn

Year
N/A
N/A
.pro.vn

Year
N/A
N/A
.health.vn

Year
N/A
N/A
.int.vn

Year
N/A
N/A
.name.vn

Year
N/A
N/A
.info
400,000đ
1 Year
N/A
400,000đ
1 Year
.mobi

Year
N/A
N/A
.asia

Year
N/A
N/A
.us

Year
N/A
N/A
.eu

Year
N/A
N/A
.me

Year
N/A
N/A
.tv

Year
N/A
N/A
.top

Year
N/A
N/A
.com.au

Year
N/A
N/A
.xyz

Year
N/A
N/A
.online

Year
N/A
N/A
.co

Year
N/A
N/A
.ga

Year
N/A
N/A
.network

Year
N/A
N/A
.io
1,500,000đ
1 Year
1,500,000đ
1 Year
1,500,000đ
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains