Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn dưới đây để kiểm tra còn trống.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn hot!
600,000đ
1 Year
450,000đ
1 Year
450,000đ
1 Year
.com
280,000đ
1 Year
280,000đ
1 Year
280,000đ
1 Year
.net
290,000đ
1 Year
330,000đ
1 Year
330,000đ
1 Year
.biz

1 Year
800,000đ
2 Year
800,000đ
2 Year
.org
290,000đ
1 Year
349,000đ
1 Year
349,000đ
1 Year
.com.vn
500,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.biz.vn
500,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.net.vn
500,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.org.vn
470,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.edu.vn
300,000đ
1 Year
270,000đ
1 Year
270,000đ
1 Year
.gov.vn
470,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.ac.vn
470,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.info.vn
270,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.pro.vn
270,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.health.vn
270,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.int.vn
470,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.name.vn
80,000đ
1 Year
50,000đ
1 Year
50,000đ
1 Year
.info
150,000đ
1 Year
459,000đ
1 Year
459,000đ
1 Year
.mobi
495,000đ
1 Year
495,000đ
1 Year
495,000đ
1 Year
.asia
310,000đ
1 Year
349,000đ
1 Year
349,000đ
1 Year
.us
249,000đ
1 Year
249,000đ
1 Year
249,000đ
1 Year
.eu
362,000đ
1 Year
362,000đ
1 Year
362,000đ
1 Year
.me
640,000đ
1 Year
640,000đ
1 Year
640,000đ
1 Year
.tv
819,000đ
1 Year
819,000đ
1 Year
819,000đ
1 Year
.top
249,000đ
1 Year
249,000đ
1 Year
249,000đ
1 Year
.com.au
542,000đ
1 Year
542,000đ
1 Year
542,000đ
1 Year
.xyz
50,000đ
1 Year
319,000đ
1 Year
319,000đ
1 Year
.online
40,000đ
1 Year
791,000đ
1 Year
791,000đ
1 Year
.co
633,000đ
1 Year
633,000đ
1 Year
633,000đ
1 Year
.ga

Year
N/A
N/A
.network
508đ
1 Year
508đ
1 Year
508đ
1 Year
.io
1,627,000đ
1 Year
1,627,000đ
1 Year
1,627,000đ
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains