Enterprise Cloud

ECloud-Op

Vui lòng chọn cấu hình

 • Tùy chọn CPU
 • Tùy chọn Ram
 • Tùy chọn Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 200 Mbps Share Trong nước
 • 10 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • Tùy chọn Snap Shot
 • VNPT Datacenter
 • 01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-01
 • 01 vCore Platinum CPU
 • 01 GB Ram
 • 20 GB NVMe SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 200 Mbps Share Trong nước
 • 10 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • 01 Snap Shot
 • VNPT Datacenter
 • 12 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-02
 • 02 vCore Platinum CPU
 • 02 GB Ram
 • 40GB NVMe SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 200 Mbps Share Trong nước
 • 10 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • 01 Snap Shot
 • VNPT Datacenter
 • 01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-04
 • 02 vCore Platinum CPU
 • 04 GB Ram
 • 60 GB NVMe SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 200 Mbps Share Trong nước
 • 10 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • 01 Snap Shot
 • VNPT Datacenter
 • 01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-06
 • 04 vCore Platinum CPU
 • 06 GB Ram
 • 80 GB NVMe SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 200 Mbps Share Trong nước
 • 10 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • VNPT Datacenter
 • 01 Snap Shot
 • 01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-08
 • 06 vCore Platinum CPU
 • 08 GB Ram
 • 100 GB NVMe SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 200 Mbps Share Trong nước
 • 10 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • 01 Snap Shot
 • VNPT Datacenter
 • 01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud-10
 • 08 vCore Platinum CPU
 • 10 GB Ram
 • 120 GB NVMe SSD Dung lượng
 • Unlimited Data tranfer
 • 200 Mbps Share Trong nước
 • 10 Mbps Share Quốc tế
 • 01 IP
 • 10Gbps Speed Port
 • Linux/Unix/Windows OS
 • 01 Snap Shot
 • VNPT Datacenter
 • 01 Tháng Thanh toán tối thiểu