Cloud Hosting

ECloud HT-01

220,000đ
1 tháng
  01 vCore Platinum CPU
  01 GB Ram
  10 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud HT-02

270,000đ
1 tháng
  01 vCore Platinum CPU
  01 GB Ram
  20 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud HT-04

520,000đ
1 tháng
  02 vCore Platinum CPU
  02 GB Ram
  40 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud HT-06

720,000đ
1 tháng
  02 vCore Platinum CPU
  04 GB Ram
  60 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu
ECloud HT-08

1,120,000đ
1 tháng
  04 vCore Platinum CPU
  06 GB Ram
  80 GB NVMe SSD Dung lượng
  Unlimited Data tranfer
  200 Mbps Share Trong nước
  20 Mbps Share Quốc tế
  01 IP
  10Gbps Speed Port
  Linux/Unix/Windows OS
  01 Snap Shot
  VNPT Datacenter
  01 Tháng Thanh toán tối thiểu