Hướng dẫn xác thực mail trên CPanel

Hướng dẫn cấu hình xác thực DKIM và SPF trên Hosting

Khi gửi mail, những dịch vụ cung cấp email lớn như Gmail, Outlook,…luôn đánh giá cao với các email gửi đi với tên miền đã được xác thực DKIM và SPF.

Cả hai SPF và DKIM cố gắng để xác nhận tính xác thực của một người gửi tin nhắn bằng cách nhìn vào tên miền gửi và đủ điều kiện mà máy chủ gửi tin nhắn là hợp pháp. Tuy nhiên, SPF và DKIM mỗi phương pháp tiếp cận nhiệm vụ này khác nhau và có phương pháp riêng độc đáo và triển khai của họ.

Mục tiêu chính của SPF là để kiểm soát email giả mạo. SPF là một hệ thống tương đối đơn giản mà sử dụng các mục văn bản trong DNS của miền cho phép chủ sở hữu tên miền để xác định những gì máy chủ được phép gửi thư thay mặt cho một tên miền cụ thể. SPF phụ thuộc vào máy chủ người nhận sử dụng SPF tra cứu để xác nhận rằng thông điệp được xác thực. Hầu hết các bộ lọc thư rác phía máy chủ như SpamAssassin thực hiện SPF tra cứu khi lọc thư đến.

DKIM, mặt khác, “cho phép một tổ chức chịu trách nhiệm cho một tin nhắn trong khi nó đang trong quá cảnh,” như đã nêu trên trang web DKIM.org. So với SPF, DKIM là một hệ thống tiên tiến hơn sử dụng mật mã xác thực để xác minh một chữ ký được giao cho một tin nhắn trên máy chủ của người gửi. DKIM yêu cầu hỗ trợ cấu hình trên máy chủ SMTP ngoài mục DNS phải được thực hiện trên tên miền của người gửi.

Hướng dẫn xác thực DKIM và SPF trên cPanel

Bạn hãy truy cập cPanel -> Email

chọn ->>  Xác thực.

Bạn sử dụng các record DKIM và SPF ->> Sau đó bạn khai báo bản ghi sau vào DNS:
Sau khi thực hiện cấu hình DNS bạn chờ DNS cập nhật 15 phút đến 45 phút rồi thực hiện đăng nhập mail để kiểm tra lại việc gửi mail.

  • 114 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích
Câu trả lời có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt VestaCP

VestaCP tuy gọn nhẹ nhưng lại có khá nhiều tính năng quan trọng để bạn có thể tự tạo ra cho mình...

Tạo User trên VestaCP

Tạo người dùng (User) Trong VestaCP, mỗi user (người dùng) là một tài khoản riêng, có thông tin...

Hướng dẫn backup & restore VPSSIM

1.Backup database Để backup database chọn mục số 4 Database Manage trong menu vpssim Backup 1...